Publikacje
Nie wymieniam tutaj publikacji, które powstały w pierwszym moim okresie zatrudnienia na uczelni.

1. 2005 - współautorstwo artykułu pt. "Topological Modification Capabilities of Plunge Grinding With Saucer-Shaped Wheel", opublikowanego w czasopiśmie Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Vol. 25 nr 2.

2. 2006 - autorstwo referatu konferencyjnego (konf. "Koła Zębate KZ 2006") pt. "Model CAD narzędzia wewnętrznego do gładzenia kół walcowych o niemodyfikowanej linii zęba", opublikowanego w Zeszytach Naukowych PRz. W dziale "Materiały do pobrania" zamieściłem prezentację referatu.
Strony domowe pracowników Politechniki Rzeszowskiej stworzono w oparciu o oprogramowanie udostępnione przez firmę NetFreedom